SINGLETON SPEYSIDE SINGLE MALT SCOTCH WHISKY

Singleton

Phần lớn các chai rượu của Singleton đều được trưởng thành qua các thùng ngâm sherry oak và thùng bourbon, để lại dư vị trái cây và quả hạch phong phú.

Dưới đây là một số chai whisky Singleton có tại Whisky Kingdom:

Đọc thêm