JAPANESE WHISKY

suntory range

Một số Japanese Whisky của hãng Suntory

Japanese Whisky là rượu whisky được sản xuất tại Nhật Bản có nguồn gốc từ khá sớm nhưng sản xuất thương mại đầu tiên là từ năm 1924.

Phong cách rượu whisky Nhật Bản khá giống với phong cách rượu whisky Scotch. Japanese whisky cũng có các loại như Single Malt Whisky, Blended Malt Whisky, Blended Whisky…ngoài ra còn có Single Cask (từ một thùng duy nhất), Brandy.

Hai công ty sản xuất whisky nổi tiếng nhất ở Nhật Bản là Nikka và Suntory với một số thương hiệu nổi tiếng như Yamazaki, Hakushu, Hibiki, Nikka.

Từ năm 2000 trở về trước, Japanese Whisky gần như chỉ phục vụ thị trường nội địa. Từ năm 2001, whisky Nhật Bản bắt đầu nổi danh trên thế giới với những chai Hibiki 21, Nikka Yoichi 10, Thùng Yamazaki Bourbon 1991, Karuizawa 17, Yamazaki 18, Hakushu 25,…

Dưới đây là những Japanese Whisky có tại Whisky Kingdom:

Đọc thêm